Μουσείο Καπνού

Το κτήριο ανήκε στον Ελληνικό Οργανισμό Καπνού και φιλοξενεί την έκθεση στον ισόγειο χώρο του. Περιλαμβάνει υλικό κάθε είδους (έγγραφα, μηχανήματα, εργαλεία) που παραχωρήθηκε από γνωστές καπνεμπορικές οικογένειες της πόλης. Για πρώτη φορά η έκθεση λειτούργησε το 2003. Περιλαμβάνει επτά θεματικές ενότητες που αφορούν σε όλη τη διαδικασία παραγωγής καπνού και την τυποποίησή του, καθώς και στην ιστορία των ανθρώπων που ασχολήθηκαν με τις διαδικασίες αυτές (καπνέμποροι, καπνεργάτες, αγρότες κ.λπ.). Διαθέτει πλούσιο αρχειακό υλικό που προέρχεται από πολλούς φορείς, οι οποίοι δώρισαν το αρχείο τους, προκειμένου να εμπλουτιστεί το μουσείο.

 

Βίντεο απο τον δήμο Καβάλας