Μέγαρο Τόκου

Κτίστηκε από τον καπνέμπορο Δ. Τόκκο στα 1879, σύμφωνα με την επιγραφή που σώζεται πάνω από το υπέρθυρο. Είναι ενδιαφέρον συνδυασμός κατοικίας και επαγγελματικής στέγης. Σήμερα, ανήκει στο Υπουργείο Πολιτισμού. Στο παρελθόν έχει χρησιμοποιηθεί ως Προξενείο, ενώ μετά από την απελευθέρωση της πόλης από τους Τούρκους, αποτέλεσε το κτήριο του Δημαρχείου.