Κτήριο Δήμου Καβάλας (Κύπρου 8)

Μέγαρο Wix

Πιθανό έτος κατασκευής είναι το 1906. Δένει αρμονικά με το γειτονικό με τα νεογοτθικά του στοιχεία. Ιδιοκτήτης ήταν ο Βαρώνος Αδόλφος δε Ζολνάι Βιξ (Wix), ανώτατο στέλεχος των επιχειρήσεων Herzog. Το κτήριο αγόρασε στα 1926 αμερικάνικη καπνεμπορική εταιρεία και αργότερα πέρασε στα χέρια της Glen Tobacco Company. Σήμερα ανήκει στο Δήμο Καβάλας.