Μονή Λαζαριστών

Πιθανή χρονολογία κατασκευής είναι το διάστημα από το 1888 έως το 1892. Το συγκρότημα κτίστηκε από το Βαρώνο Βιξ (Adolf Wix), χάρη στην παρουσία στην πόλη της Καβάλας του καθολικού ιερέα ?tienne Zougla. Χρησιμοποιήθηκε αρχικά ως Μονή των Λαζαριστών και αργότερα ως Γαλλικό Προξενείο και σχολείο Γαλλικών. Στο πρόπυλο υπάρχει γλυπτό σύμπλεγμα του Αγίου Βικεντίου, ιδρυτή του τάγματος των Λαζαριστών. Σήμερα στεγάζει την καθολική εκκλησία της πόλης.