Δημοτική Καπναποθήκη

πλατείας Καπνεργάτη

Πιθανή περίοδος οικοδόμησής της είναι η πρώτη δεκαετία του 1900, ως καπναποθήκης για τον εξισλαμισμένο Ισραηλίτη καπνέμπορο Κιεζί Εμίν, που είχε την έδρα των επιχειρήσεών του στη Θεσσαλονίκη. Το κτίσμα έχει χαρακτηριστικά της τάσης που ονομάζεται οθωμανικός νεοκλασικισμός. Πιθανολογείται ότι σχεδιάστηκε από τους πλέον ταλαντούχους αρχιτέκτονες της εποχής, όπως ο Elie Modiano, που έκτισε το Τελωνείο της Θεσσαλονίκης, ή ο Α. Γκρεκός, που αναφέρεται ως ο αρχιτέκτονας της Μεγάλης Λέσχης της Καβάλας. Το εσωτερικό του διατηρείται σε αυθεντική κατάσταση. Μετά την ανακαίνισή του θα φιλοξενήσει τις συλλογές του Δήμου Καβάλας