Λύκειο Ελληνίδων

Το κτήριο αρχικά κατασκευάστηκε ως καπναποθήκη και αργότερα, έως το 1942, λειτουργούσε ως τμήμα του σχολείου της Εβραϊκής Κοινότητας Καβάλας. Αργότερα μεταβιβάστηκε από την Εβραϊκή κοινότητα στο Λύκειο Ελληνίδων. Πρόκειται για τριώροφο κτίσμα στο κέντρο της άλλοτε ακμάζουσας εβραϊκής συνοικίας, από την οποία δε σώζεται σήμερα τίποτα παρά μια κατοικία με εβραϊκή χρονολογία. Το Λύκειο Ελληνίδων, ιστορικός φορέας διατήρησης του παραδοσιακού πολιτισμού και κοινωνικής προσφοράς έχει διαμορφώσει τους χώρους ανάλογα, προκειμένου να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του. Στη συλλογή του υπάρχουν αυθεντικές φορεσιές και πιστά αντίγραφα από διάφορα μέρη της χώρας, καθώς και ιστορικές φωτογραφίες.