1900 – 1910
Η Καβάλα απο το 1900 εως το 1910
1910 – 1920
Η Καβάλα απο το 1910 εως το 1920
1920 – 1930
Η Καβάλα απο το 1920 εως το 1930
1930 – 1940
Η Καβάλα απο το 1930 εως το 1940
1940 – 1950
Η Καβάλα απο το 1940 εως το 1950
1950 – 1960
Η Καβάλα απο το 1950 εως το 1960
1960 – 1970
Η Καβάλα απο το 1960 εως το 1970
1970 – 1980
Η Καβάλα απο το 1970 εως το 1980
1980 – 1990
Η Καβάλα απο το 1980 εως το 1990
1990 -2000
Η Καβάλα απο το 1990 εως το 2000
2000 – 2010
Η Καβάλα απο το 2000 εως το 2010
2010 – 2020
Η Καβάλα απο το 2010 εως το 2020