Ιερός Μητροπολιτικός

Ναός Άγιου Ιωάννη

Πρόκειται για τον παλαιότερο σωζόμενο χριστιανικό ναό της πόλης, η κατασκευή του οποίου ταυτίζεται με την έξοδο του χριστιανικού πληθυσμού, εκτός της χερσονήσου της Παναγίας το 1864. Πρόκειται για μια τρίκλιτη βασιλική. Με την ανακαίνιση του 1890 αποκτά τη σημερινή του περίπου μορφή. Ο διάκοσμος της εποχής ήταν απλός και μονόχρωμος και διαθέτει ενδιαφέρουσα θρησκευτική ζωγραφική της εποχής και κειμήλια προσφύγων. Στο νότιο περίβολο του ναού υπήρχε το κοιμητήριο της Ελληνικής Ορθοδόξου κοινότητας και αγίασμα που λειτουργεί και στις μέρες μας