1900 – 1910
Η Καβάλα απο το1900 εως το 1910
1910 – 1920
Η Καβάλα απο το 1910 εως το 1920
1920 – 1930
The golden passage beyond no man's land
1930 – 1940
This means to serve someone and look up to them
1940 – 1950
Create your perfect look with our modern furniture
1950 – 1960
Let the game proceed on the battlefield
1960 – 1970
You do not need a therapist if you own a motorcycle
1970 – 1980
The more you dream, the farther you get
1980 – 1990
Modern lighting and furniture for your home
1990 -2000
The golden passage beyond no man's land
2000 – 2010
This means to serve someone and look up to them
2010 – 2020
Η Καβάλα απο το 2010 εως το 2020